• zgłosić ⇓
  • kontakt

Prawo odstąpienia od

Prawo odstapienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest kazda osoba fizyczna dokonujaca czynnosci prawnej w celach, które nie moga byc w przewazajacym stopniu przypisane ani jej dzialalnosci gospodarczej ani niezaleznej dzialalnosci zawodowej).

Pouczenie o odstapieniu od umowy

Prawo odstapienia od umowy
Maja Panstwo prawo odstapic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstapienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

- w którym weszli Panstwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w posiadanie towarów, jezeli zamówili Panstwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/sa one dostarczane w ramach jednej wysylki;

Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac nas (Manuel Hübler, Gutschmidstraße 1, 01097 Dresden, numer telefonu: +49(0)3514189695, numer fax: +49(0)35141896959, adres e-mail: shop@3d-puzzlewelt.com) w drodze jednoznacznego oswiadczenia (na przyklad pismo wyslane poczta, faksem lub poczta elektroniczna) o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy. Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe.

Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wyslali Panstwo informacje dotyczaca wykonania przyslugujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed uplywem terminu do odstapienia od umowy.

Skutki odstapienia od umowy

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa platnosci, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwlocznie, a w kazdym przypadku nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym otrzymalismy informacje o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy. Zwrotu platnosci dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na inne rozwiazanie; w kazdym przypadku nie poniosa Panstwo zadnych oplat w zwiazku z tym zwrotem.

Mozemy wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.

Prosze odeslac lub przekazac nam towary , niezwlocznie, a w kazdym razie nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Panstwo o odstapieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jezeli odesla Panstwo rzecz przed uplywem terminu 14 dni.

Beda Panstwo musieli poniesc bezposrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadaja Panstwo tylko za zmniejszenie wartosci towarów wynikajace z korzystania z nich w sposób inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wylaczenie lub wygasniecie prawa odstapienia

Prawo odstapienia od umowy nie przysluguje w przypadku umów:
  • o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane sa do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towarów, ulegajacych szybkiemu zepsuciu lub majacych krótki termin przydatnosci do uzycia;
  • o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena zostala uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedazy, a których dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni od zawarcia umowy i których wartosc zalezy od wahan na rynku, nad którymi przedsiebiorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;
Prawo odstapienia wygasa przedwczesnie w przypadku umów:
  • o dostarczenie zapieczetowanych towarów, które ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych nie nadaja sie do zwrotu, jezeli zapieczetowanie zostalo usuniete po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagran dzwiekowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli zapieczetowanie zostalo usuniete po dostarczeniu.

____________________________________________________________________________________
                         
Wzór formularza odstapienia od umowy

(formularz ten nalezy wypelnic i odeslac tylko w przypadku checi odstapienia od umowy)

- Adresat: Manuel Hübler, Gutschmidstraße 1, 01097 Dresden, numer fax: +49(0)35141896959, adres e-mail: shop@3d-puzzlewelt.com :

- Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych towarów(*) /o swiadczenie nastepujacej
uslugi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- Imie i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jezeli formularz jest przesylany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreslic.
Wysyłka i dostawa
Zwykle w ciągu 24 godzin
Bezpieczne płatności
poprzez szyfrowanie SSL
Pierwszy 3D Puzz Sklep
w Niemczech i Europie
Obsługa klienta
Czat online
Kontaktowy

3D Puzzlewelt
Fritz-Reuter-Str.2
01097 Dresden (Niemcy)

+49 (0)351-418 9695
info@3d-puzzlewelt.com

czas obsługi
Poniedziałek - piątek: 10 - 19 zegar
sobota: 10 - 14 zegar
Google+ 3D-Puzzleweltyoutube
internacjonalny
     idealo  ssl
Kasa
środki płatnicze